Horgászrend

PÖLÖSKEI TÓ NONPROFIT KFT.
HORGÁSZATI SZABÁLYZATA 2024.

A PÖLÖSKEI TÓ NONPROFIT Kft, mint a Szévízpataki Tőzeggödör (víztérkód: 20-047-1-4) halgazdálkodási jogának jogosultja, A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.évi CII törvény (továbbiakban: Törvény) és a Halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013 VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásai mellett e szabályzatban rögzített feltételekkel engedélyezi a horgászatot.

Általános szabályok:

 • Horgászati tevékenységet folytatni a társaság által kiadott területi jegy, valamint érvényes állami horgászjegy birtokában lehet a Pölöskei tó területén.
 • A nyilvántartott horgász a területi jegy megváltásával és a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte, és azt maradéktalanul betartja.
 • A vendégek számára a Tó és Horgászház 2024. március 01 napjától – 2024. december 01 napja között tart nyitva. A vendég horgászok kizárólag a horgászhelyhez tartozó szektor területén történő horgászatra jogosultak. A társaság tagjai a vendégek részére fenntartott horgászhelyekhez tartozó szektorban nem jogosultak horgászni.
 • Őshonos, fogható halfajok egyedét kifogása után megtartani, megölni, a vízterületről elszállítani kizárólag az erre jogosító – hal megtartását biztosító - területi jegy birtokában lehet.
 • A 14 éven aluli, érvényes állami jeggyel rendelkező gyermek, szülői felügyelettel, egy úszós készséggel a szülő területi jegyének terhére horgászhat.

Horgászati tilalmak:

 • A Rendeletben meghatározottakon túl a Pölöskei tavon fogási tilalom alá esik, kifogása esetén sem tartható meg a compó, az 5 kilogrammnál nagyobb tömegű ponty továbbá a ragadozó halak.
 • Az Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

Egyéb szabályok:

 • A társaság területére hulladékot behozni tilos. A társaság területén keletkezett hulladékot szelektíven kell gyűjteni és a kihelyezett gyűjtő edényekbe elhelyezni vagy a társaság területéről elszállítani. A vízbe és vízpartra hulladék nem kerülhet.
 • Tilos a halak szoktató etetése. A csalogató etetés engedélyezett. (Pl.: etetőkosár, csúzli, egykezes gombóc). A Halak csalogató etetésére, a vízbe mértékletesen kizárólag főtt állapotú, természetes eredetű magvakat lehet bejuttatni. A környezetre káros vagy nem erre a célra készített anyagokat használni tilos.
 • Tilos a védett állatfajok szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- és búvóhelyének károsítása.
 • A társaság a tó területén lévő szigeteken az azokról történő horgászatot csak és kizárólag a társaság által kialakított helyeken az előzetesen megfizetett díj ellenében engedélyezi. A társaság tulajdonában álló területre kizárólag érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező lakókocsit, lakóautót lehet bevinni, a területen időszakosan ott tartani.
 • A kíméletes bánásmód érdekében valamennyi horgásznak rendelkezni kell a szakszerű tömeg és hosszméréshez szükséges eszközökkel, megfelelő méretű pontymatraccal, merítő szákkal és sebfertőtlenítővel.
 • A társaság területén tiltott minden olyan engedély nélküli tevékenység, amely a természeti vagy épített környezet megváltoztatásával jár!
 • Távolra behordott szerelékkel horgászni csak mások zavarása nélkül a szomszédos horgászhelyek tiszteletben tartásával szabad. A horgászhelytől számított 30 méteren túl biztosítani kell a csónakok akadálymentes közlekedését!
 • A Társaság területén zajjal járó tevékenység kizárólag külön engedély birtokában végezhető, robbanómotorral ellátott csónak nem használható.
 • A területi jegy megváltásával annak tulajdonosa hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása céljából a halgazdálkodásra jogosult vagy az ellenőrzésre jogosult hivatásos halőr által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. A horgászati tevékenység során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően, kizárólag a jogellenes cselekmények megszakítása és bizonyítása céljából kezelheti a halgazdálkodásra jogosult.
 • A halőrzés biztosítása érdekében a társaság területét járművel elhagyók kötelesek az ellenőrzésre jogosultak felhívására a tó területének elhagyása előtt a kilépő járműben szállított dolgokat bemutatni. Aki e kötelezettség teljesítését nem vállalja a társaság területére járművel nem hajthat be.

PÖLÖSKEI TÓ NONPROFIT KFT. TULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLANOK BELÉPÉSI RENDJE
A Tó és Horgászház 2024. március 01 napjától – 2024. december 01 napja között tart nyitva.

1. A Pölöskei Tó Nonprofit Kft. területére belépésre jogosultak:

 • A Kft által kiadott éves területi horgász engedéllyel (területi jeggyel) rendelkező tagjai az engedély érvényességi ideje alatt,
 • Az ellenőrzésre jogosultak,
 • A Kft. tisztségviselői,
 • A Kft. által a vendégei számára biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő személyek,
 • A társaság által szervezett programokon résztvevő személyek,
 • A társaság azon tagjai, akik nem rendelkeznek érvényes területi horgász engedéllyel kizárólag nyitvatartási időben a tógondnok által előzetesen kiadott belépő kártya birtokában léphetnek be és tartózkodhatnak a társaság területén.

2. A Pölöskei Tó Nonprofit Kft. területére gépkocsival behajtani jogosultak:

 • A társaság szálláshelyeit vagy horgászhelyeit bérlők bérleményenként 1 db gépkocsival jogosultak a társaság területére nyitvatartási időben be és kihajtani,
 • Az elektronikus belépőkártyával rendelkező tag jogosult a társaság területére az érvényes hatósági jelzéssel és engedéllyel rendelkező tulajdonában vagy használatában álló gépkocsival korlátozásmentesen a nyitvatartási időn túl is be és kihajtani és a kijelölt területen közlekedni,
 • Az elektronikus belépőkártya harmadik személynek nem adható át, az egy időben egy gépkocsi beléptetésére vagy bent tartózkodására jogosít,
 • A fenti eseteken kívül a társaság területére gépkocsival behajtani és ott bent tartózkodni csak a tógondnok előzetes engedélye alapján és kizárólag nyitvatartási időben lehetséges,
 • A társaság területére lakókocsit, lakóautót behozni és ott bent tartani kizárólag az arra teljesítendő díj megfizetését követően lehet.

3. A Pölöskei Tó Nonprofit Kft ingatlanain található szolgáltatások igénybevétele:

 • A társaság horgászházában biztosított szolgáltatásokat (wifi, higiéniai blokk, akkumulátor töltés, egyéb áramvételezési lehetőség, konyha, hűtőszekrény, televízió, kemence használata, stb.) a Kft. éves területi horgász engedéllyel rendelkező tagjai az engedély érvényességi ideje alatt a belépéshez szükséges elektronikus belépőkártyával vehetik igénybe.
A társaság hatályos rendelkezései megtekinthetők a tóparton, vagy letölthetők a társaság honlapjának letöltések menüpontjából.