Horgászrend

PÖLÖSKEI TÓ NONPROFIT KFT.
HORGÁSZATI SZABÁLYZATA 2023.

A PÖLÖSKEI TÓ NONPROFIT Kft, mint a Szévízpataki Tőzeggödör (víztérkód: 001775) halászati jogának jogosultja, A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.évi CII törvény (továbbiakban: Törvény) és a Halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013 VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásai mellett e szabályzatban rögzített feltételekkel engedélyezi a horgászatot.

Általános szabályok:

 • A Kft tagjai és a vendéghorgászok a társaság által kiadott területi engedély valamint érvényes állami horgászjegy birtokában horgászhatnak a Pölöskei tó területén.
 • A 14 éven aluli, érvényes állami jeggyel rendelkező gyermek, szülői felügyelettel, egy úszós készséggel a szülő fogási naplójának terhére horgászhat.
 • A vendég horgászok kizárólag a horgászhely tartozó szektor területén történő horgászatra jogosultak.
 • A társaság tagjai a vendégek részére fenntartott horgászhelyekhez fenntartott szektorban történő horgászatra nem jogosultak.

Horgászati tilalmak:

 • A Rendeletben meghatározottakon túl a Pölöskei tavon fogási tilalom alá esik, kifogása esetén sem tartható meg a compó, a koi ponty, a spanyol pikkelyes ponty, az 5 kilogrammnál nagyobb tömegű ponty, továbbá a ragadozó halak.
 • Az Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
 • A társaság tagjai részére kiadott éves területi engedély hal elvitelére nem jogosít.

Egyéb szabályok:

 • A társaság területére hulladékot behozni tilos. A társaság területén keletkezett hulladékot szelektíven kell gyűjteni és a kihelyezett gyűjtő edényekbe elhelyezni vagy a társaság területéről elszállítani. A vízbe és vízpartra hulladék nem kerülhet.
 • Tilos a halak szoktató etetése. A csalogató etetés engedélyezett. (Pl.: etetőkosár, csúzli, egykezes gombóc). A Halak csalogató etetésére, a vízbe mértékletesen kizárólag főtt állapotú, természetes eredetű magvakat lehet bejuttatni. A környezetre káros vagy nem erre a célra készített anyagokat használni tilos.
 • Tilos a védett állatfajok szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- és búvóhelyének károsítása.
 • A társaság a tó területén lévő szigeteken az azokról történő horgászatot csak és kizárólag a társaság által kialakított helyeken az előzetesen megfizetett díj ellenében engedélyezi. A társaság tagjai kizárólag előzetesen teljesített napidíj ellenében jogosultak a társaság tulajdonában álló területekre érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező lakókocsit, lakóautót bevinni, a területre vonatkozó jogszabály betartása mellett időszakosan ott tartani.
 • A társaság által a vendéghorgászok számára kijelölt szektorokban a társaság tagjainak horgászni tilos.
 • A kíméletes bánásmód érdekében valamennyi horgásznak rendelkezni kell a szakszerű tömeg és hosszméréshez szükséges eszközökkel, megfelelő méretű pontymatraccal, merítő szákkal és sebfertőtlenítővel.
 • A társaság területén tiltott minden olyan engedély nélküli tevékenység, amely a természeti vagy épített környezet megváltoztatásával jár!
 • Távolra behordott szerelékkel horgászni csak mások zavarása nélkül a szomszédos horgászhelyek tiszteletben tartásával szabad. A horgászhelytől számított 30 méteren túl biztosítani kell a csónakok akadálymentes közlekedését!
 • A társaság területén lékhorgászati tevékenységet kizárólag a társaság által előzetesen meghatározott naptári napokon mindenki csak saját felelősségére és kockázatára folytathat. A társaság ennek megfelelően a lékhorgászat során vagy azzal összefüggésben bekövetkezett minden káreseménnyel kapcsolatosan a felelősségét kizárja. A vízfelületen kialakult jeget csónakkal vagy bármi más módon feltörni, a feltört jég közt horgászni tilos.
 • A Társaság területén zajjal járó munkavégzés kizárólag külön engedély birtokában végezhető. Aggregátor és robbanómotorral ellátott csónak nem használható.
 • Halőrzés: A társaság területén halőrzési tevékenységet a társasággal jogviszonyban álló 4 fő hivatásos halőr látja el.
 • A területi jegy megváltásával annak tulajdonosa hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása céljából a halgazdálkodásra jogosult vagy az ellenőrzésre jogosult hivatásos halőr által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. A horgászati tevékenység során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően, kizárólag a jogellenes cselekmények megszakítása és bizonyítása céljából kezelheti a halgazdálkodásra jogosult.
 • A halőrzés biztosítása érdekében a társaság területét járművel elhagyók kötelesek az ellenőrzésre jogosultak felhívására a tó területének elhagyása előtt a kilépő járműben szállított dolgokat bemutatni. Aki e kötelezettség teljesítését nem vállalja a társaság területére járművel nem hajthat be.

A Pölöskei Tó Kft. területére belépésre jogosultak:

 • A Kft. éves területi horgász engedéllyel (területi jeggyel) rendelkező tagjai az engedély érvényességi ideje alatt,
 • A Kft. munkavállalói e jogviszony céljából,
 • Az ellenőrzésre jogosultak,
 • A Kft. tisztségviselői,
 • A Kft. által a vendéghorgászok számára biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő személyek,
 • A társaság által szervezett programokon résztvevő személyek,
 • A társaság azon tagjai, akik nem rendelkeznek érvényes területi horgász engedéllyel kizárólag nyitvatartási időben a tógondnok által előzetesen kiadott belépő kártya birtokában léphetnek be és tartózkodhatnak a társaság területén.

A Pölöskei Tó Kft. területére gépkocsival behajtani jogosultak:

 • A társaság szálláshelyeit vagy horgászhelyeit bérlők bérleményenként 1 db gépkocsival jogosultak a társaság területére nyitvatartási időben be és kihajtani,
 • Az elektronikus belépőkártyával rendelkező jogosult a társaság területére az érvényes hatósági jelzéssel és engedéllyel rendelkező tulajdonában vagy használatában álló gépkocsival korlátozásmentesen a nyitvatartási időn túl is be és kihajtani és a kijelölt területen közlekedni,
 • Az elektronikus belépőkártya harmadik személynek nem adható át, az egy időben egy gépkocsi beléptetésére vagy bent tartózkodására jogosít,
 • A fenti eseteken kívül a társaság területére gépkocsival behajtani és ott bent tartózkodni csak a tógondnok előzetes engedélye alapján és kizárólag nyitvatartási időben lehetséges,
 • A társaság területére lakókocsit, lakóautót behozni és ott bent tartani kizárólag az arra teljesítendő napidíj előzetes megfizetését követően lehet.

A társaság horgászházában biztosított szolgáltatásokat (wifi, higiéniai blokk, akkumulátor töltés, egyéb áramvételezési lehetőség, konyha, hűtőszekrény, televízió, kemence használata) a Kft. éves területi horgász engedéllyel rendelkező tagjai az engedély érvényességi ideje alatt térítésmentesen vehetik igénybe.

A társaság hatályos rendelkezései megtekinthetők a tóparton, vagy letölthetők a társaság honlapjának letöltések menüpontjából.